Anunţuri
AnunţuriSituaţia creditelor bugetare deschise şi repartizate în perioada 01-31.03.2014 în Ministerul Apărării Naţionale


Tabel cu veniturile salariale nete aferente lunii februarie 2014, achitate personalului din aparatul central al Ministerului Apărării  Naţionale în luna martie 2014

Lista clădirilor de birouri din domeniul public al statului cu suprafeţe utile de peste 500mp, încălzite şi / sau răcite, aflate în  administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Anunţ privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea instituţiilor publice şi unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Anunţ al U.M. 02417 Focşani privind închirierea unor spaţii

 

Anunţ al U.M. 02417 Focşani privind închirierea unor spaţii

 

Anunţ al U.M 01924 Bucureşti  privind închirierea unor spaţii

 

Anunţ al U.M. 01099 Brad privind închirierea unui spaţiu

 

Anunţ al U.M. 02192 Constanţa privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02192 Constanţa privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02590 Craiova privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02472 Bucureşti privind închirierea unor spaţii

 

Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 01249 Arad privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 01668 Bucureşti privind închirierea unui spaţiu

 

Anunţ al U.M. 01454 Buzău privind închirierea unui spaţiu

 

Anunţ al U.M. 02444 Sibiu privind închirierea unui imobil

 

Decizie de imputare nr. 1693 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1633 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1487 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1463 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1453 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1294 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 3 din 01.08.2013


Decizie de imputare nr. 4 din 01.08.2013


Decizie de imputare nr. 5 din 01.08.2013


Decizie de imputare nr. 9 din 01.08.2013

 

 
ARHIVĂ

NATO
SEDM
BSDA
Social Media

© 2014 Ministerul Apărării Naţionale - Website realizat şi administrat de Direcţia informare şi relaţii publice

Actualizare: 20.04.2014