Anunţuri

 

*** Anunţurile ce urmează a fi publicate în această secţiune se transmit prin fax: 021 319 56 98
şi e-mail
:

 

 

 

 Tabel cu veniturile salariale nete aferente lunii decembrie 2015, achitate personalului din aparatul central al Ministerului Apărării Naționale în luna ianuarie 2016                      

 Situația plăților efectuate în perioada 01.01-31.12.2015 în Ministerul Apărării Naționale    

Tabel cu veniturile salariale nete aferente lunii noiembrie 2015, achitate personalului din aparatul central al Ministerului Apărării Naționale în luna decembrie 2015

Lista clădirilor de birouri din domeniul public al statului cu suprafețe utile de peste 500mp, încălzite și⁄sau răcite, aflate în  administrarea Ministerului Apărării Naționale

Lista clădirilor încălzite și⁄sau răcite, deținute și ocupate de administrația publică centrală, cu suprafață totală utilă cuprinsă între 250 mp și 500 mp

Situația bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, care pot fi acordate în compensare cu aprobarea Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 165⁄2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin  echivalent,a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada comunistă

Anunț privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în administrarea instituțiilor publice și unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

ANUNŢURI CONCURSURI DE ÎNCADRARE

 

ANUNŢURI CONCURSURI DE ÎNCADRARE SMG

 

ANUNŢURI ÎNCHIRIERI

 

DECIZII DE IMPUTARE

 

 

 

 

 

ARHIVĂ