Anunţuri
Anunţuri

Situaţia plăţilor efectuate în perioada 01.01-27.02.2015 în Ministerul Apărării Naţionale


Tabel cu veniturile salariale nete aferente lunii februarie 2015, achitate personalului din aparatul central al Ministerului Apărării Naţionale în luna martie 2015

Lista clădirilor de birouri din domeniul public al statului cu suprafeţe utile de peste 500mp, încălzite şi / sau răcite, aflate în  administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Situaţia bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care pot fi acordate în compensare cu aprobarea Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin  echivalent,a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada comunistă

 

Anunţ privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea instituţiilor publice şi unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de Instructor superior în catedra de pregătire instrumentală a Centrului de instruire pentru muzici militare

 

Anunţ al U.M. 02474 Braşov privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 01483 Zalău privind închirierea unui spaţiu

 

Anunţ al U.M 01041 Făgăraş  privind închirierea unei suprafeţe de teren

 

Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02031 Bucureşti privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M 02547 Bucureşti  privind închirierea unei suprafeţe de teren

 

Anunţ al U.M.01458 Bârlad privind închirierea unui spaţiu

 

Decizie de imputare nr. 4 din 14.03.2014

Decizie de imputare nr. 1693 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1633 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1487 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1463 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1453 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1294 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 3 din 01.08.2013


Decizie de imputare nr. 4 din 01.08.2013


Decizie de imputare nr. 5 din 01.08.2013


Decizie de imputare nr. 9 din 01.08.2013

 

 
ARHIVĂ

© 2015 Ministerul Apărării Naţionale - Website realizat şi administrat de Direcţia informare şi relaţii publice

Actualizare: 27.03.2015