Anunţuri
Anunţuri

Situaţia plăţilor efectuate în perioada 01.01-30.11.2014 în Ministerul Apărării Naţionale


Tabel cu veniturile salariale nete aferente lunii noiembrie 2014, achitate personalului din aparatul central al Ministerului Apărării  Naţionale în luna decembrie 2014

Lista clădirilor de birouri din domeniul public al statului cu suprafeţe utile de peste 500mp, încălzite şi / sau răcite, aflate în  administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Situaţia bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care pot fi acordate în compensare cu aprobarea Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin  echivalent,a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada comunistă

 

Anunţ al U.M 01662 Craiova privind închirierea a 2 spaţii

 

Anunţ al U.M 01473 Sibiu privind închirierea unui teren

 

Anunţ al U.M 02444 Sibiu privind închirierea unui imobil

 

Anunţ privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea instituţiilor publice şi unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Anunţ al Departamentului pentru relaţia cu parlamentul şi informare publică  de organizare a unui concurs de promovare din gradul profesional principal în gradul profesional superior a unui funcţionar public din cadrul Secţiei resurse umane

 

Anunţ al U.M. 02515 Bucureşti privind organizarea unui examen de promovare în grad pentru o funcţie publică de execuţie: consilier, grad profesional superior

 

Anunţ al Direcţiei financiar-contabile privind desfăşurarea concursului de promovare în grad profesional pentru 5 funcţii publice

 

Anunţ al U.M. 02522 Bucureşti privind organizarea unui concurs pentru promovarea în grad profesional pentru funcţia publică de execuţie: consilier, grad profesional superior

 

Anunţ al U.M 0200 Buzău  privind închirierea unei suprafeţe

 

Anunţ al U.M 02587 Bucureşti  privind închirierea unei suprafeţe

 

Anunţ al U.M 02525 Breaza privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M 02547 Bucureşti  privind închirierea unor imobile

 

Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02460 Sibiu privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02444 Sibiu privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M 02547 Bucureşti  privind închirierea unei suprafeţe de teren

 

Anunţ al U.M 02547 Bucureşti  privind închirierea unei suprafeţe de teren

 

Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind închirierea unui teren

 

Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02543 Iaşi privind privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 01220 Lugoj privind închirierea unui teren

 

Anunţ al U.M. 02558 Timişoara privind privind închirierea unui spaţiu

 

Anunţ al U.M. 01150 privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional a funţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice la Secretariatul General în semestrul I

 

Anunţ al Direcţiei financiar-contabile Bucureşti privind desfăşurarea concursului de promovare în grad profesional pentru trei funcţii publice

 

Anunţ al U.M. 02472 Bucureşti privind desfăşurarea concursului de promovare în grad profesional pentru două funcţii publice

 

Anunţ al U.M. 02472 Bucureşti privind închirierea unor spaţii

 

Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M 02547 Bucureşti  privind închirierea unor suprafeţe de teren

 

Anunţ al U.M. 02192 Constanţa privind închirierea unui imobil.

 

Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind închirierea unor terenuri

 

Anunţ al U.M 01971 Bucureşti  privind închirierea unui spaţiu

 

Anunţ al U.M 01454 Buzău privind închirierea unui spaţiu

 

Anunţ al U.M 02547 Bucureşti  privind închirierea unei suprafeţe de teren

 

Anunţ al U.M 01668 Bucureşti  privind închirierea unei suprafeţe

 

Anunţ al U.M. 01016 Tg. Mureş privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M 02547 Bucureşti  privind închirierea unei suprafeţe de teren

 

Anunţ al U.M. 02444 Sibiu privind închirierea unor imobile

 

Anunţ al U.M. 02417 Focşani privind închirierea unor spaţii

 

Anunţ al U.M. 02417 Focşani privind închirierea unor spaţii

 

Anunţ al U.M 01924 Bucureşti  privind închirierea unor spaţii

 

Anunţ al U.M. 01099 Brad privind închirierea unui spaţiu

 

Anunţ al U.M. 02192 Constanţa privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02192 Constanţa privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02590 Craiova privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 02472 Bucureşti privind închirierea unor spaţii

 

Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 01249 Arad privind închirierea unui imobil

 

Anunţ al U.M. 01668 Bucureşti privind închirierea unui spaţiu

 

Anunţ al U.M. 01454 Buzău privind închirierea unui spaţiu

 

Anunţ al U.M. 02444 Sibiu privind închirierea unui imobil

 

Decizie de imputare nr. 4 din 14.03.2014

Decizie de imputare nr. 1693 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1633 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1487 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1463 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1453 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 1294 din 26.07.2013


Decizie de imputare nr. 3 din 01.08.2013


Decizie de imputare nr. 4 din 01.08.2013


Decizie de imputare nr. 5 din 01.08.2013


Decizie de imputare nr. 9 din 01.08.2013

 

 
ARHIVĂ

© 2014 Ministerul Apărării Naţionale - Website realizat şi administrat de Direcţia informare şi relaţii publice

Actualizare: 21.12.2014