Anunţuri
Anunţuri

 

*** Anunţurile ce urmează a fi publicate în această secţiune se transmit prin fax: 021 319 56 98
şi e-mail
:

 

 

 

Situaţia plăţilor efectuate în perioada 01.01-30.10.2015 în Ministerul Apărării Naţionale


Tabel cu veniturile salariale nete aferente lunii octombrie 2015, achitate personalului din aparatul central al Ministerului Apărării Naţionale în luna noiembrie 2015

Lista clădirilor de birouri din domeniul public al statului cu suprafeţe utile de peste 500mp, încălzite şi/sau răcite, aflate în  administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Lista clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp

 

Situaţia bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care pot fi acordate în compensare cu aprobarea Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin  echivalent,a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada comunistă

 

Anunţ privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea instituţiilor publice şi unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

ANUNŢURI CONCURSURI DE ÎNCADRARE

 

ANUNŢURI CONCURSURI DE ÎNCADRARE SMG

 

ANUNŢURI ÎNCHIRIERI

 

DECIZII DE IMPUTARE

 

 

 

 

 

ARHIVĂ

© 2015 Ministerul Apărării Naţionale - Website realizat şi administrat de Direcţia informare şi relaţii publice

Actualizare: 25.11.2015